Jobbe i United Bakeries?

51_-795678102_mediumlarge

29/1/2014: United Bakeries søker Økonomisjef/Controller

Vi søker en økonomisjef/controller som skal ha det overordnede ansvar for regnskap, budsjettering, rapportering, økonomistyring, finans og forsikring i United Bakeries-konsernet. Du vil bli en aktiv bidragsyter i konsernets ledergruppe

Ansvarsområder:

•Bidra til etableringen av gode rapporterings-og styringssystemer
•Budsjettering og budsjettoppfølging av konsernets selskaper
•Likviditetsstyring og håndtering av valutarisiko
•Finansiering og effektive cash-management-løsninger
•Utarbeidelse av produktkalkyler og lønnsomhetsvurderinger

Les mer